People

Current Members

Principal Investigator
Zhenhai Xia zxia@uakron.edu DP E-104 (940) 369-5805
 
Postdoctoral Associate Researcher
       
 
Graduate Students
Zhenghang Zhao zhenghangzhao@my.unt.edu DP E148 UNT
Yiyang Wan yiyangwan@my.unt.edu DP E148 UNT
Daniel Lin daniellin@my.unt.edu DP E148 UNT
Yong Gao yonggao@my.unt.edu  DP E120 UNT 
Yu-Chia Yang yuchiayang@my.unt.edu DP E104 UNT

Current members

Former Members

Zhang, Jiao Shanghai Jiaotong University China  
Zhao, Yazhong Chongqing University China  
Mo, Xiaofei Beijing Institute of Aeronautic Materials China  
 
Postdoctoral Associate Researcher
Zhijun Ma Xi'an University of Technology, China  
 
Graduate Students
Craig Smith NASA Glenn Research Center USA  
Lili Li Fujian University of Technology China  
Shihao Hu University of Florida USA